Advancing Boards Global Board Survey 2017

Bättre tillgång till aktuell och högkvalitativ företagsinformation är en av fem faktorer som skulle förbättra det övergripande resultatet i styrelsen.