Säkerhet och integritet

På Hippoly tar vi säkerhet och integritet på absolut största allvar och vi är stolta över att i många fall överträffa de branschstandarder som finns när det kommer till att skydda din och ditt företags data.

Snabbt om säkerhet på Hippoly

Varje kund har sin egen databas
Varje kund har sin egen databas
Varje kund har sin egen databas så ditt teams data är helt isolerad ifrån andra kunders data på tjänsten.

Kryptering av all data
Kryptering av all data
Den data som du och ditt team hanterar på tjänsten är krypterad både i transport och i vila.

Kundunika krypteringsnycklar
Kundunika krypteringsnycklar
Kryptering sker med krypteringsnycklar som är helt unika för ditt team och er data.

Vi kan inte läsa kunders data
Hippoly kan inte läsa kunders data
Eftersom kryptering sker med kundunika krypteringsnycklar som är utom räckhåll för våra medarbetare så kan vi aldrig läsa kunders information.

Tvåfaktorsautentisering
Tvåfaktorsautentisering
All åtkomst till tjänsten kräver tvåfaktorsautentisering vilket innebär högre säkerhet och ett ökat skydd mot otillbörlig åtkomst av användarkonton.

Säkerhetsgranskning av tredje part
Säkerhetsgranskning av tredje part
Vi använder oss kontinuerligt av tredje part för säkerhetsrelaterade granskningar av både applikation och produktionsmiljö.

Hosting och säkerhetspartners

Microsoft

Microsoft tillhandahåller infrastruktur för driften av Hippoly. Microsoft är världsledande inom detta område och ger oss förutsättningar att möta de högt ställda krav vi och våra kunder har på tillgänglighet och säkerhet.

Xenit AB

Xenit en IT-partner med ledande kompetens som översätter affärsbehov till säkra och moderna digitala tjänster. Vårt uppdrag är att inspirera, utmana och vägleda såväl människor som organisationer till en högre nivå av digitalisering.

Datacenter och certifieringar

Hippoly levereras från Microsoft Azures EU-baserade datacenter på Irland. Datacentren uppfyller en lång rad internationella efterlevnadsstandarder, till exempel GDPR, ISO 27001, ISO27018, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 och SOC 2. Driftmiljön har flera nivåer av redundans som säkerställer tillgänglighet och att du kan känna dig trygg i att komma åt din information när du behöver den.

Hippoly följer kraven och principerna i EUs General Data Protection Regulation. Du kan läsa mer om vårat arbete kopplat till förordningen och vad som gäller på vår GDPR sida.

Privacy Shield

Personuppgiftsbiträden som används av Hippoly lyder under EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks som särskilt ska säkerställa krav på dataskydd mellan länder.

Vil du veta mer om hur vi arbetar med säkerhet och integritet?

Integritetspolicy
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på Hippoly.

Säkerhetspolicy
Förstå mer om hur vi arbetar med säkerhet på Hippoly

GDPR
Hippoly lever upp till GDPR. Läs mer här