Att väsentligt förbättra arbetslivet för VD & styrelse...

... och göra det ännu roligare!

Vi tyckte det var väldigt konstigt. Ett företags styrelse, VD och ledningsgrupp skall driva och utveckla verksamheten på ett säkert och hållbart sätt. De har ett stort ansvar och skall agera föredömen. Men deras samarbete är kanske det minst digitaliserade i ett företag. Därför startade vi Hippoly.

Vår mission är att väsentligt förbättra arbetslivet för VD och styrelse. Det målet har vi på näthinnan varje dag när vi kliver in på jobbet. Vi vill hjälpa till att frigöra tid och skapa en bättre digital arbetsmiljö för de som har ansvar för våra företag och organisationer.

Hippoly?

Highly Important People är från början ett lite småelakt smeknamn som tillskrivits de som arbetar i styrelser i Silicon Valley. Poly betyder ”många”. Därav namnet Hippoly – en tjänst för många väldigt viktiga personer.

Våra utgångspunkter!

Teamet bakom Hippoly har lång erfarenhet av att utveckla SaaS-lösningar. Vi har ställts mot de högsta kraven på säkerhet bl a från försvars- och läkemedelsindustrin. I varje beslut har vi med oss vår erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, av vårt eget arbete som entreprenörer och våra uppdrag som rådgivare till styrelser, ägare och ledningsgrupper.

Vårt utvecklingsteam i Göteborg är under ständig tillväxt. Vi utvecklar Hippoly med utgångspunkten från att tjänsten skall;

  • vara så enkelt att komma igång med att man kan göra det på egen hand
  • reducera onödig administration och manuella uppgifter
  • underlätta kommunikation, även mellan mötena
  • utnyttja bolagsdata som redan finns
  • fungera lika bra mobilt som på desktop

När du har bekantat dig med Hippoly kommer du att märka att tjänsten ersätter många av de funktioner du tidigare använde e-post till. Vissa manuella uppgifter elimineras helt, t ex arbetet med att signera dokument. Något du upplever efter hand är känslan av att ha koll på riktigt.

Varmt välkommen att använda Hippoly i din styrelse, ledningsgrupp eller advisory board.

Vill du veta mer?

Kika på filmen där Gitta Hertzman Pérez, som är engagerad i en handfull styrelser, berättar vad Hippoly har inneburit för henne.


Kontakta oss gärna!

Christian Andreasson, VD, +46 706 402460
Ola Gravenfors, Styrelseordförande, +46 705 787615
(fornamn.efternamn@hippoly.com)