Säkert styrelsearbete för alla.

På Hippoly tar vi säkerhet och integritet på absolut största allvar och vi är stolta över att i många fall överträffa de branschstandarder som finns när det kommer till att skydda din och ditt företags data.

Snabbt om säkerhet på Hippoly

Varje kund har sin egen databas
Varje kund har sin egen databas
Varje kund har sin egen databas så ditt teams data är helt isolerad ifrån andra kunders data på tjänsten.

Kryptering av all data
Kryptering av all data
Den data som du och ditt team hanterar på tjänsten är krypterad både i transport och i vila.

Kundunika krypteringsnycklar
Kundunika krypteringsnycklar
Kryptering sker med krypteringsnycklar som är helt unika per användare och team.

Vi kan inte läsa kunders data
Hippoly kan inte läsa kunders data
Eftersom kryptering sker med kundunika krypteringsnycklar som är utom räckhåll för våra medarbetare så kan vi aldrig läsa kunders information.

Tvåfaktorsautentisering
Tvåfaktorsautentisering
All åtkomst till tjänsten kräver tvåfaktorsautentisering vilket innebär högre säkerhet och ett ökat skydd mot otillbörlig åtkomst av användarkonton.

Säkerhetsgranskning av tredje part
Säkerhetsgranskning av tredje part
Vi använder oss kontinuerligt av tredje part för säkerhetsrelaterade granskningar av både applikation och produktionsmiljö.

Hosting och säkerhetspartners

Microsoft

Microsoft tillhandahåller infrastruktur för driften av Hippoly. Microsoft är världsledande inom detta område och ger oss förutsättningar att möta de högt ställda krav vi och våra kunder har på tillgänglighet och säkerhet.

Xenit AB

Xenit hjälper Hippoly med drift och säkerhetsrelaterade tjänster. Xenit är Microsofts Advanced Specialization partner inom Azure och blev 2020 utsedda av Microsoft till årets samarbetspartner på detta område.

Datacenter och certifieringar

Hippoly levereras från Microsoft Azures EU-baserade datacenter på Irland. Datacentren uppfyller en lång rad internationella efterlevnadsstandarder, till exempel GDPR, ISO 27001, ISO27018, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 och SOC 2. Driftmiljön har flera nivåer av redundans som säkerställer tillgänglighet och att du kan känna dig trygg i att komma åt din information när du behöver den.

Cloud security alliance CSA/CCM
SOC SOC
SOC2 SOC 2
ISO 27001 ISO/IEC 27001
ISO 27018 ISO/IEC 27018
HIPAA compliant HIPAA
FedRAMP FedRAMP

Hippoly följer kraven och principerna i EUs General Data Protection Regulation. Du kan läsa mer om vårat arbete kopplat till förordningen och vad som gäller på vår GDPR sida.

Privacy Shield

Personuppgiftsbiträden som används av Hippoly lyder under EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks som särskilt ska säkerställa krav på dataskydd mellan länder.

Mer om säkerhet och integritet