Säkert styrelsearbete för alla.

Säkerhet har högsta prioritet i allt vi gör. Vårt mål är att överträffa de branschstandarder som finns när det kommer till att skydda din och ditt företags data.

Security

Snabbt om säkerhet på Hippoly

Varje kund har sin egen databas
Varje kund har sin egen databas
Varje kund har sin egen databas och ditt teams data är helt isolerad ifrån andra kunders data på tjänsten.

Kryptering av all data
Redundant produktionsmiljö
Produktionsmiljön är redundant och ev replikering sker per automatik till sekundära datacenter. Hippoly tar backup på all data varje timma.

Kundunika krypteringsnycklar
Kryptering av all data
Den data som du och ditt team hanterar i tjänsten är krypterad både i transport och i vila

Vi kan inte läsa kunders data
Kundunika krypteringsnycklar
Kryptering sker med kundunika nycklar som förvaras i Azure Key Vault. Ingen, förutom du och dina kollegor, kan dekryptera informationen

Tvåfaktorsautentisering
Tvåfaktorsautentisering
All inloggning och åtkomst till tjänsten kräver tvåfaktorsautentisering, antingen via BankID eller SMS-koder

Säkerhetsgranskning av tredje part
Säkerhetsgranskning av tredje part
Vi använder oss kontinuerligt av tredje part för säkerhetsrelaterade granskningar av både applikation och produktionsmiljö.

Hosting och säkerhetspartners

Microsoft

Microsoft tillhandahåller infrastruktur för driften av Hippoly. Microsoft är världsledande inom detta område och ger oss förutsättningar att möta de högt ställda krav vi och våra kunder har på tillgänglighet och säkerhet.

Xenit AB

Xenit hjälper Hippoly med drift och säkerhetsrelaterade tjänster. Xenit är Microsofts Advanced Specialization partner inom Azure och blev 2020 utsedda av Microsoft till årets samarbetspartner på detta område.

Datacenter och certifieringar

Hippoly levereras från Microsoft Azures EU-baserade datacenter på Irland. Datacentren uppfyller en lång rad internationella efterlevnadsstandarder, till exempel GDPR, ISO 27001, ISO27018, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 och SOC 2. Driftmiljön har flera nivåer av redundans som säkerställer tillgänglighet och att du kan känna dig trygg i att komma åt din information när du behöver den.

Cloud security alliance CSA/CCM
SOC SOC
SOC2 SOC 2
ISO 27001 ISO/IEC 27001
ISO 27018 ISO/IEC 27018
HIPAA compliant HIPAA
FedRAMP FedRAMP

Hippoly följer kraven och principerna i EUs General Data Protection Regulation. Du kan läsa mer om vårat arbete kopplat till förordningen och vad som gäller på vår GDPR sida.

Mer om säkerhet och integritet