GDPR

Hippoly and the general data protection regulation

Från och med den 25e maj 2018 måste alla som behandlar personuppgifter följa den EU gemensamma dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen har ersatt personuppgiftslagen, men reglerna liknar i det mesta varandra. På Hippoly följer vi de krav och principer som framgår av förordningen och på denna sida finner du information relaterat till detta.

Dina rättigheter

Du som individ har en rad viktiga rättigheter enligt GDPR när vi behandlar dina personuppgifter. Hur du kan utöva dessa rättigheter finns beskrivet i vår Integritetspolicy. Här kan du bland annat också läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar samt varför vi gör det. Om du är inloggad på tjänsten kan du gå till dina kontoinställningar för att se vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Härifrån kan du också rätta eventuella felaktigheter eller radera dina personuppgifter genom att ta bort ditt konto.

Vi skyddar dina uppgifter

Att skydda dina personuppgifter och ditt företags data är absolut högsta prioritet för oss på Hippoly. Vi har därför implementerat en lång rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som säkerställer att dina uppgifter inte förloras eller förstörs och att ingen obehörig kommer åt eller använder uppgifterna på ett otillåtet sätt. Du kan läsa mer om dessa åtgärder och vårt säkerhetsarbete i vår Säkerhetspolicy.

Om Hippoly blir personuppgiftsbiträde

Det kan vara så att Hippoly blir Personuppgiftsbiträde till dig som kund om du använder tjänsten för att behandla personuppgifter som Hippoly inte är personuppgiftsansvarig för. Vi erbjuder i sådant fall möjligheten att upprätta ett personuppgiftbiträdesavtal (PUB) som tillägg till vårt tjänsteavtal. Här kan du se ett exempel på tillägget.

Kontakta oss på privacy@hippoly.com om du har behov av att teckna ett personuppgiftbiträdesavtal med oss.

Våra underbiträden

För att kunna tillhandahålla vår tjänst behöver vi anlita leverantörer som förser oss med olika typer av infrastruktur. Dessa leverantörer är så kallade Personuppgiftsbiträden och kan komma att behandla vissa av dina personuppgifter. Hippoly väljer endast leverantörer som kan uppvisa att de lever upp till våra högt ställda krav på säkerhet och integritetsskydd. Vi tecknar också Personuppgiftbiträdesavtal med dessa leverantörer som regelerar hur personuppgiftsbehandlingen ske. De leverantörer som är baserade utanför EU/EES är alla certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield Framework. I tabellen nedan listas Hippolys underbiträden och vad dom gör för oss.

Företag Land Syfte
Microsoft Irland Molninfrastruktur och datalagring
Lime Technologies AB Sverige E-postaviseringar
Wildbit LLC USA E-postaviseringar
Functional Software Inc. USA Felövervakning
Scrive AB Sverige Elektronisk dokumentsignering
Xenit AB Sverige Säkerhets och driftövervakning

 

Vi finns här för dig

Vi svarar gärna på eventuella frågor du har kring hur vi arbetar med GDPR i allmänhet eller hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Om du har någon fråga eller fundering, tveka inte på att kontakta oss på privacy@hippoly.com.