Agneta är expert på att frigöra kraften i ägarledda företag och hjälpa läsare, utbildningsdeltagare, åhörare och uppdragsgivare att förverkliga sina tillväxtdrömmar. Hon är fokuserad på att skapa energi i möten med ägare, styrelse och VD. Själv börjar hon varje dag med 20 minuters qigong.
 

Agneta brinner för tydlighet och förankring!

1 Efter en framgångsrik karriär inom dagligvarubranschen fick ditt första VD-uppdrag dig att tänka nytt och tänka om. Hur påverkade det din professionella bana?

"Den erfarenheten påverkade egentligen allt. Jag skrev boken ”Extern VD – så lyckas du!” nästan som terapi, lärde mig allt om ägarledda företag och startade så småningom Chair Management. Vi arbetade bl a fram koncepten ”Från ägarlett till ägarstyrt”, "Förberedande Styrelseordförande" och ”Förberedande VD”. Mycket av det jag gör i form av föreläsningar, rådgivning, böcker och utbildningar har påverkats av det jag lärde mig då."

2 Vad är en förberedande VD?

"En förberedande VD har som uppdrag att verka i det ägarledda företaget som ”brygga” mellan ägaren och nästa fas, vilket t ex kan vara ett ledarskifte. Idag är det någon från oss på Chair som tar uppdraget i väntan på att företagets ägare ska träda tillbaka helt för en ny ordinarie VD. Framöver kommer vi att ha certifierat många personer som kan ta den här typen av roll."

3 Många säger att alla styrelseuppdrag kommer via det egna nätverket men ditt uppdrag på Stjärnägg, Sveriges största leverantör av ägg, kom via LinkedIn – hur gick det till?

"Stjärnägg ägs av fyra familjeföretag. Valberedningen hade definierat vilka kompetenser deras nästa ledamot behövde ha och sökte efter personer med erfarenhet av dagligvarubranschen och ägarledda bolag på LinkedIn. Då kom jag upp. Efter sedvanlig rekryteringsprocess så fick jag uppdraget."

4 Vad tycker du utmärker ett riktigt bra styrelsemöte?

"Det bör finnas en tydlighet vad det gäller tematisering och vilket fokus vi skall ha på just det här mötet. Att man får relevant material som man hinner läsa in sig på är en hygienfråga tillsammans med att alla får komma till tals. Här har ordföranden en viktig roll för att sätta ton och kultur i styrelserummet. Jag tycker också att det är bra när varje möte följs upp t ex med några snabba frågor kring hur man upplevde mötet."

5 Vilka är de hetaste frågorna på styrelseagendan just nu?

"Att utmana gamla sanningar och befintliga affärsmodeller är aktuellt i alla mina uppdrag. Nu, mer än någonsin, måste man våga tänka nytt och det är verkligen något som ligger på styrelsens ansvar. VD är fokuserad på verksamheten och behöver den hjälpen. De här frågorna är starkt kopplade till området tillväxt och försäljning, som alltid finns på styrelsens agenda. Samma sak gäller employer branding – att bli attraktiv som arbetsgivarvarumärke. Nytänk leder ofta till behov av och konkurrens om ny kompetens."

6 Vilka är dina tre bästa tips för att få ut mest nytta och värdeskapande arbete i styrelsen?

"Att ha ett ägardirektiv som tydligt beskriver förväntningar från ägarna är grunden för att lyckas. Det är först då man kan utvärdera styrelsens arbete och bedöma om det är värdeskapande. Påminn också varandra om strategierna framåt. Ha alltid med detta som en punkt på agendan så att man inte fastnar för mycket med blicken i backspegeln. Glöm inte heller vår uppgift som energikällor för VD och ledning. Riktig nytta skapar vi först när de upplever att de får kraft att genomföra strategierna."

Om

Namn: Agneta Olsson

Familj: Särbo

Intressen: Resor, träning och improvisationsteater.

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: Grundare och VD för konsultföretaget Chair Management. Författare, föreläsare och rådgivare. Styrelseledamot i Newbody, Stjärnägg och Security Solutionkoncernen

Tidigare: Ledande befattningar inom dagligvarubranschen bl a ICA, Santa Maria, Ridderheims & Falbygdens och Coop. VD för Cult Design och förberedande VD i ett flertal uppdrag.

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.