AI-assisterad mötesplanering med Hippoly

Allt som oftast dyker det upp nya frågor och teman som kräver styrelsens omsorg, men som vi kanske inte känner oss så pålästa på. Det kan vara utmanande att lista ut hur man skall disponera mötesagendan och få till en bra diskussion. Tidigare fick man ringa en vän. Nu får du hjälp direkt i Hippoly.

Utöver att utgå från mallar eller tidigare agendor kan du numera få AI-genererade förslag på hur du bäst lägger upp diskussionen kring ett ämne. På så sätt sparar du tid och energi som du annars skulle lägga på att skapa agendan från grunden. Detta leder till mer fokuserade och meningsfulla diskussioner som kan resultera i bättre beslut. Kolla filmen för att se alla fördelar du får med AI-genererade agendor!

hippoly-open-ai

Plötsligt blev vi alla väldigt allmänbildade!

Vi har integrerat Hippoly med Open AI och kan med det erbjuda tillgång till intelligent innehåll och ett mer datadrivet arbetssätt. Att få kreativa förslag när man bygger sin agenda är det första av flera områden där vi drar nytta av generativ AI. Syftet är, precis som med allt vi gör i Hippoly, att hjälpa våra användare att spara tid och få till ett bättre samarbete och beslutsfattande.

OpenAI är kända för hög kvalitet på sina algoritmer och integrationen ger dig tillgång till förslag baserade på faktiska data och forskning.

Agenda based on open-ai

Andra förbättringar

I vår senaste release har vi också gjort en rad mindre förbättringar baserat på feedback från våra användare. Nedan följer några av dessa.

  • Bättre upplevelse för nyvalda ledamöter där man med en inställning kan se alla tidigare möten, även de där man inte är deltagare.
  • Mer flexibel hantering av deltagarna i protokollets sidhuvud – nu kan man visa titlar och sortera dem i vilken ordning man vill.
  • Aviseringar både i appen och via mejl har förbättrats t ex när någon medlem i samarbetsytan kommenterar på någons inlägg.
  • + en rad andra mindre förbättringar och fixar.