Anacka AB är experter på målstyrd affärsutveckling och drivs av Robert Carlén, Andreas Molander och Annette Ögren. Med aktiva styrelseuppdrag i drygt 30 företag har de haft fullt upp de senaste månaderna. Deras erfarenhet från tidigare kriser är en stor tillgång i arbetet med att analysera, ta beslut och vara företagsledningens bollplank. De vet också att varje kris innebär startskottet för nya tillväxtmöjligheter.
 

Anacka hjälper företagen genom krisen!

1 Nu har vi tagit oss en bit i Coronakrisen - hur har den påverkat era uppdrag?

"Vi har arbetat med krisen sedan viruset började sprida sig i Kina i januari. Underleverantörer till några av våra kunder började få problem. Krisen tog ordentlig fart i februari för att skapa stora problem för vissa verksamheter under mars, medan andra inte har påverkats så mycket än. Nu är vi inne på över tre månader i "stabsläge" och man får lov att känna sig lite sliten, Inledningsvis så har det handlat mycket om försvarsspel, att förstå nuläget och hur de olika bolagen påverkas. Nu handlar det om bedöma om åtgärderna räcker, lyfta blicken och försöka förstå kundernas förändrade behov efter krisen - att gå från krishantering till affärsutveckling."

2 Hur påverkas styrelsearbetet?

"Det blir naturligtvis en väldigt hög kontakt- och mötesfrekvens under en kris. Man får hela tiden analysera ny information, ta beslut utifrån den, omvärdera och ta nya beslut. Osäkerhet blir plötsligt det nya normalläget och då måste alla vara väldigt snabbfotade. Samspelet mellan ordförande och VD är otroligt viktigt och bygger nu på löpande kontakt. Alla i styrelsen måste frigöra tid, vara tillgängliga via telefon, video och ibland fysiskt."

3 Hur ser ni att situationen för VD och ledning påverkas?

"Utfallet efter en kris beror på hur managementet har agerat. Ledarna måste kliva fram, kommunicera och få en orolig organisation att göra rätt saker. Vi i styrelsen har ett stort ansvar att agera bollplank som ger och inte tar energi nu när det är som värst. För VD är det viktigt att fokusera på det du själv kan påverka, ta en fråga i taget och stänga av allt annat. Ledningen måste också få distans ibland, göra något annat, hämta kraft. Annars orkar man inte stå på barrikaderna vecka ut och vecka in."

4 Hur angriper ni krisläget tillsammans med era klienter?

"För de företag där det tystnar direkt så handlar det om likviditet, likviditet och likviditet. Det gäller att hela tiden ha fokus på affären för att förstå vad som egentligen händer. Titta på hela värdekedjan och kommunicera med kunder och leverantörer. Hur ser deras situation ut och hur kommer det påverka min verksamhet? Kan vi hjälpa varandra? Jobba aktivt med skattemyndigheter och banker, t ex ändra preliminärdeklarationen och begär amorteringsfrihet. Analysera vad som är användbart i regeringens krispaket och bygg det nya scenariot som sträcker sig åtminstone sex månader framåt. Visar det på en förmodad likviditets- eller kapitalkris så måste fler åtgärder fram."

5 Ni har omfattande erfarenheter från tidigare kriser - vad ser ni för likheter och skillnader nu?

"Den här krisen slår hårt eftersom företagen aldrig har varit så sammankopplade som nu, både regionalt och globalt. Vidare fungerar medierna på ett annat sätt idag jämfört med t ex under IT-kraschen. Alla blir varse om allt, vilket skapar en starkare krisupplevelse än någonsin. De flesta av våra klienter är väl förberedda, de är redan slimmade och har, med erfarenheter från finanskrisen, skapat sig en bra ekonomisk struktur och uppföljning. De har ett aktivt styrelsearbete nu och det finns fler externa som kan hjälpa till. Skillnaden mot finanskrisen är att då var folk kvar på arbetsplatsen. Nu när ingen är på plats så stannar det av på ett annat sätt. En stor utmaning är kopplat till den psykiska hälsan – vi mår inte bra när vi inte möts. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att gjuta mod i VD och ledning."

6 Finns det något positivt med en kris, något man kan passa på att göra?

"Det är naturligtvis positivt för klimatet. Den nya generationen företagare får erfarenhet av att samhället och ekonomin är ett känsligt system. Vi får alla en ökad förståelse för vilken betydelse näringslivet har. Under kriser så tightas många samarbeten upp eftersom man behöver lösa det här tillsammans. Man lär känna sina leverantörer, kunder och medarbetare på djupet. Det kommer vi ha nytta av framöver när vi skall ta vara på de nya möjligheterna. I det här läget så skall man nog passa på att göra de förändringar som man har gått och grunnat på - små som stora - och fokusera på den position man vill ha när det vänder."

7 När tror ni att det vänder?

"De närmaste veckorna är betydelsefulla, hur hälsokurvorna utvecklas. Om spridningen planar ut och om vården hinner med så kan det stabiliseras. Scenariot är att det är tufft och jobbigt fram till semestern, som antagligen blir kortare än normalt. Till hösten har vi lite mer erfarenhet och förhoppningsvis tagit oss igenom en andra våg av förändringsaktiviteter. Men det gäller att ha ett ständigt fokus på affären och på hela värdekedjan. Om man är ett exportberoende företag så handlar det mycket om hur utvecklingen i kundländerna ser ut. Man kanske inte är så påverkad i en mindre ort, men har man kunder i Spanien, Italien och Tyskland så är man beroende av när de marknaderna kommer tillbaka."

Om

Namn: Anacka AB

Familj: Robert Carlén, Andreas Molander, Annette Ögren och ytterligare sex medarbetare

Intressen: Att utveckla och skapa lönsamma affärer.

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: Ordförande och ledamöter i ett 30-tal bolagsstyrelser

Tidigare: Styrelse- och konsultuppdrag i drygt 100 ägarledda företag.

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.