Andreas arbetar i styrelsen för några av Sveriges mest spännande tillväxtbolag. Kärleken tog honom till Sverige och kunskaperna inom ekonomi till Chalmers Ventures. Han är känd för sin disciplin och uthållighet, oavsett om det handlar om startups eller maraton, och springer fortfarande till jobbet.
 

Andreas vill bidra nu och i det långa loppet!

1 Du har en bakgrund som elitidrottare inom orientering och löpning, vad har du tagit med dig för erfarenheter i dina uppdrag från det?

"Som långdistanslöpare har jag haft ett individuellt ansvar för att bryta ned målen, lägga upp träningen och bedöma vad som krävs för att nå ända fram. Samma struktur och arbetssätt använder jag mig av i styrelsearbetet, där analysen av genomförbarheten är helt central. Jag är en tävlingsmänniska, uthållig och uppmärksam på omgivningen, egenskaper som jag har stor nytta av i startupvärlden."

2 Chalmers Ventures investerar i bolag i tidiga faser, vad ser du för särdrag i den typen av uppdrag?

"Mina uppdrag handlar aldrig bara om att ses sex gånger per år för att få avrapportering. I tidiga faser är man halvoperativ och stöttar ledningen kontinuerligt t ex med analys av ekonomin eller med underlag för investeringsrundor och optionsprogram. Det gäller att hela tiden ha god framförhållning och se bolaget ur flera perspektiv; hur tänker ägarna, revisorn, medarbetarna och kunderna. Typiskt är också att vi är inne i bolagen under lång tid och att det nästan alltid tar mer tid än man tror."

3 I uppdragen representerar du en av bolagets ägare och finansiärer, vad innebär det för utmaningar?

"Rollen som ägare och finansiär prövas extra hårt när det är tufft i bolagen. Som styrelseledamot ser jag till bolaget bästa, är en del av teamet och skall hjälpa till att utveckla företaget. När finansiering kommer upp för diskussion är jag tydlig med att "nu tar jag på mig ägarhatten". Mina styrelsekollegor vet också att Chalmers Ventures investeringar baserar sig på team- och styrelsebeslut, så det är inget jag kan avgöra på egen hand."

4 Näringslivet behöver fler som är beredda att ta ansvar i styrelser – hur ser du på ert behov?

"Vi behöver en bra mix i styrelserna, både utifrån bakgrund, ålder och kön. Jag hade gärna sett fler personer med erfarenhet från att ta ett bolag från start till lönsam tillväxt i vår rekryteringsbank. Om du passar in på den beskrivningen och är intresserad av uppdrag så är du varmt välkommen att kontakta oss."

5 Vilka är de hetaste frågorna på styrelseagendan just nu?

"I mina sammanhang står finansiering alltid på dagordningen, hur de närmaste 12-18 månaderna ser ut. Samma sak gäller sälj, tillväxt och internationalisering. Vi har bolag som är aktuella för exit, t ex industriell försäljning eller notering, vilket kräver mycket arbete. Under det senaste året har de nya skattereglerna kopplat till personaloptioner bidragit till bättre verktyg för att attrahera kompetens och då blivit en aktuell fråga för styrelse och ägare."

6 Vilka är dina tre bästa tips för att få ut mest nytta och värdeskapande arbete i styrelsen?

"Våga utmana och använda din styrelse, testa idéer, lyssna och diskutera - då får du en styrelse som ”går igång”. Ta upp era utmaningar och förvänta er konkret respons och faktisk hjälp. Jobba med att skapa tillit i styrelsen och tänk på att de är individer som kan stötta på olika sätt. Man tar inte ett styrelseuppdrag för att man vill ha lite att göra, man arbetar i en styrelse för att man vill vara med och bidra."

Om

Namn: Andreas Höye

Familj: Sambo (snart fru) och två barn

Intressen: Familjeliv och idrott, tävlar fortsatt på elitnivå.

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: Investment Director på Chalmers Venture. Styrelseledamot i Metry AB, Winningtemp AB, Swedish Algea Factory AB, RaceONE AB, Equestrian Insights AB och Aqua Robur Technologies AB

Tidigare: Uppvuxen i Fredrikstad, Norge. Norsk landslagslöpare i orientering och långdistanslöpning. Började som portföljförvaltare på Chalmers Innovation år 2012 och blev 2014 CFO för Chalmers Innovation Seed Fund.

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.