Ankie Hvittfeldt har arbetat som professionell styrelsearbetare i åtta år. Hon är verksam i ägarledda, statliga och noterade bolag, men också i ett statligt affärsverk. Integritet, mod och samarbetsförmåga är hennes mest värdefulla egenskaper i rollen som styrelseordförande och -ledamot.  
 

Ankie vänder agendan upp-och-ned!

1 Du arbetar i styrelsen i både noterade och onoterade bolag och dessutom i två statliga bolag. Är det stora skillnader i sättet att arbeta?

"Arbetssättet är rätt likt mellan bolagen. Den stora skillnaden är mängden rapporter och analyser som naturligtvis är fler och mer omfattande i en noterad miljö."

2 Hur stora är styrelserna och hur många möten har ni per år?

"I de flesta styrelser så är vi fem medlemmar och i de bolag som har arbetstagarrepresentanter är vi 7-9 personer på mötena. Vi har i snitt 8 fysiska möten per år kompletterat med ett antal  kortare telefonmöten."

3 När tycker du att styrelsearbetet fungerar riktigt bra?

"När vi är en tight grupp där vi kan ha en tydlig och öppen dialog och där alla bidrar med starkt engagemang. I dessa fall har ägarna lagt stor omsorg i sammansättningen av styrelsen och utöver kompetenskriterier också tagit hänsyn till samarbetsförmåga. Bra styrelsearbete kräver mod och integritet från var och en, men också äkta tillit till varandra.  "

4 Vilka är de hetaste frågorna på styrelseagendan just nu?

"En fråga som är mycket aktuell och gemensam hos alla mina engagemang är kompetensförsörjning. Det har inte varit på agendan på samma sätt förut. Uppföljning mot tillväxtmålen är också högaktuellt, kanske för att många ser en stundande konjunktursvacka. Digitalisering är självklart en viktig fråga som kräver analys och diskussion i hela verksamheten, inte minst inom området nya affärsmöjligheter."

5 Vilka är dina tre bästa tips för att få mest nytta och värdeskapande arbete i styrelsen?

"I några av bolagen har jag vänt på agendan. Vi börjar med uppföljning av bolagets strategiska riktning, vad som händer i omvärlden och om vi behöver korrigera något. Frågorna av rapporteringskaraktär tar vi sist på mötet. Jag tror att det är viktigt att lägga mycket tid på omvärldsbevakning och att ha ett stort driv och engagemang i framtidsfrågorna. Här måste styrelsen arbeta närmre ledningen. Så sammantaget; 1. Vänd på agendan och fokusera på uppföljning av strategin, 2. förstå den omvärld bolaget verkar i och 3. förstärk fokuset på framtiden genom ett strukturerat utbyte med verksamheten."

Om

Namn: Ankie Hvittfeldt

Familj: Man och son

Intressen: Segling, tennis och padel

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: Ordförande i Mymo AB, VFG Utbildning AB, Intereast Transport AB och Wikström Installationskonsult AB. Ledamot i Luftfartsverket, Modern Ekonomi AB, AA Bolagen AB, Vadsbo Switchtech Group AB och Green Cargo AB. Regionansvarig för Styrelsepoolen Väst.

Tidigare: Operativ bakgrund inom transport- och logistikbranschen. Flertal styrelseuppdrag i ägarledda bolag. Hon har precis avslutat sitt uppdrag i Integra Engineering AB som förvärvades av Projektengagemang i december 2018.

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.