Årshjul ger dig bättre överblick och underlättar planeringen av styrelseåret

Redan Aztekerna använde cirkulära kalendrar för att planera sitt jordbruksarbete, återkommande högtider och religiösa riter. Den mest kända kalendern var Solstenen som hittades i Mexico 1790. Den var 3,5 meter i diameter och vägde 24,5 ton.

Nu introducerar vi en aningen mer flexibel variant i Hippoly och kallar den för Årshjul. Funktionen ger dig ett effektivt sätt att visualisera styrelseåret, planera möten och andra aktiviteter. Årshjulet presenterar alla styrelsemöten och arrangemang i ett lättöverskådligt gränssnitt och gör det lättare att hitta luckor för ytterligare möten om så skulle behövas. Du navigerar snabbt mellan åren för planering framåt och reflektion bakåt.

Årshjulet finner du i mötesvyn och du byter enkelt mellan möteslistan och årshjulet. För att lägga till nya möten klickar du i årshjulet på den dag då mötet ska vara, då öppnas mötesdialogen där du väljer deltagare, lägger till agenda och underlag osv.

Klickar du på ett existerande möte i Årshjulet får du direkt tillgång till agendan, mötesunderlag och protokoll om sådana finns.

Årshjulet är bara en av många smidiga funktioner i Hippoly för att underlätta digitalt styrelsearbete. Vi är övertygade om att detta visuella verktyg kommer hjälpa många styrelser och bidra till ett mer effektivt och smidigt styrelsearbete.