Det självskrivande protokollet

Tycker du att det tar för lång tid att dokumentera era möten? Vi har förstärkt Hippolys protokollfunktion med stöd av generativ AI. Nu får du smarta textförslag så att protokollet med enkelhet kan skrivas direkt istället för att hamna på någons att-göra-lista. Det ger dig extra förmågor när kreativiteten eller tiden tryter. Nu kan vi ge alla möjlighet att skriva bra protokoll och väsentligt reducera ledtiden från det att beslutet tas till att det är dokumenterat enligt alla konstens regler.

Ge alla möjlighet att skriva bra protokoll

En del har en naturbegåvning eller har tränat länge på att skriva kärnfulla protokoll med ett vårdat och grammatiskt korrekt språk. Andra får ta god tid på sig för att få till det. Justeringsrundorna kan bli långdragna med kommentarer som snarare rör sig om form och ordval än innehåll. Hippolys protokollfunktion är integrerad med världens största frasminne och kan ge dig förslag på text till hela eller delar av protokollet. Förslagen blir kortfattade och på korrekt engelska eller svenska (de språk vi har stöd för i dagsläget) och är en perfekt utgångspunkt för att snabbt skriva ett bra protokoll.

Spara tid med det självskrivande protokollet

Ibland har man korta möten om bara ett beslut som behöver dokumenteras. Det är också typiskt för möten som dokumenteras per capsulam. Här är Hippolys funktioner för generativ AI speciellt användbara. Tjänsten kan nämligen skriva hela protokollet på egen hand om du vill. Ge den bara en kort instruktion om vilket beslut som togs så har du ett komplett protokoll på några sekunder.

hippoly-ai-protokoll

Signed, sealed, delivered

Styrelseprotokollen är de viktigaste dokumenten som skapas i Hippoly. Det klassificeras som en urkund och utgör beviset för vad styrelsen har diskuterat och beslutat. Med Hippolys funktioner för automatiska textförslag sparar du som är sekreterare massor av tid och får hjälp att skriva bättre protokoll. Sedan används som vanligt funktionerna för att ge utsedda ledamöter tillfälle att justera protokollet för att slutligen med sin e-signatur bekräfta att det är korrekt. Hippoly ser sedan till att protokollet förseglas och lagras på rätt ställe – signed, sealed, delivered!

Säker interaktion med AI

Hippoly är integrerad med Azure OpenAI Service. Det är samma språkmodell som ChatGPT baserar sig på men den driftas i samma miljö som Hippoly gör.  En stor fördel med Hippolys funktioner för automatiska textförslag, jämfört med t ex ChatGPT, är att den skapar förutsättningar att interagera med AI anonymt och konfidentiellt. Vidare är förslagen tillgängliga direkt när man bygger en agenda eller skriver ett protokoll. Användaren får med detta en betydligt smidigare arbetsmiljö och slipper att hoppa mellan applikationer och klippa och klistra.