Digitala aktieböcker och styrelseportaler

”Kan du skicka mig en uppdaterad aktiebok?” Det är en vanlig fråga i ett bolag med lite fler delägare. Alla aktiebolag måste enligt aktiebolagslagen ha en aktiebok. Enligt lagen är styrelsen ansvarig för att den är uppdaterad, bevaras och hålls tillgänglig. Ofta är det styrelseordförande, den administrativt ansvarige eller bolaget ekonomichef som får ta ansvaret. Vissa bolag tar också extern hjälp t ex från företagets juridiska biträde.

Allt fler företag har fler än en delägare. Att sprida ägandet bland medarbetarna eller upprätta optionsprogram för att skapa extra incitament och motivation blir allt vanligare. Att ta in externt riskkapital och därmed flera delägare för att finansiera tillväxten ökar också. Med detta ökar också antalet transaktioner i aktieboken och kravet på dess tillgänglighet. Man kan därför förstå att allt fler väljer att lämna Word och Excel och istället upprätta en digital aktiebok i molnet.

Koppla ihop aktieboken med företagets styrelseportal

När man väl har en digital aktiebok så finns det stora fördelar att koppla ihop den med bolagets styrelseportal d v s den miljö där styrelsen tar del av information och sköter sitt arbete:

  1. Den enskilde ledamoten kan ta del av informationen i sin styrelseportal utan att behöva hjälp från någon annan.
  2. Transparensen ökar och risken för fel minskar när hela styrelsen har insyn
  3. Man behöver inte lägga upp separata användarkonton hos aktieboksleverantören. Styrelsen har istället direkt tillgång till all information via sin styrelseportal

Nordiska Värdepappersregistret (NVR) erbjuder Sveriges ledande tjänst för digitala aktieböcker. De har över 20 000 aktiebolag som använder tjänsten för att administrera ägandet. Läs mer om NVR:s lösning här.

Hippoly och digitala aktieböcker

Hippoly är en lättanvänd styrelseportal för företag och föreningar som vill hantera sitt styrelsearbete digitalt. Tjänsten är integrerad med marknadens ledande digitala aktieböcker. Tjänsten kan med bara en knapptryckning kopplas till Nordiska Värdepappersregistret, GratisAktiebok.se och MinAktiebok.

Hippolys användare får tillgång både till sammanfattande information om ägandet och en länk till den faktiska aktieboken. Informationen uppdateras i realtid.

Läs mer om hur Hippoly förenklar styrelsearbetet och sparar tid och energi åt alla som är engagerade i bolagets styrning. Vill du testa hur det fungerar i praktiken – klicka här!