Janne är proffs på affärsutveckling och strategier som skapar hållbar tillväxt. Han omnämns som ”nätverkarnas nätverkare” och har omfattande erfarenhet från det privata näringslivet, stiftelser och den politiska scenen. Nu stöttar han ägare, coachar styrelsearbetare och tar Styrelseakademin till nya höjder. Hans första fråga är alltid ”hur kan jag hjälpa dig?”
 

Janne utvecklar Västsveriges näringsliv!

1 Du har varit Verksamhetschef på Styrelseakademin i snart två år. Vilka erfarenheter från ditt tidigare arbetsliv har du mest nytta av i ditt uppdrag?

"Mina tidigare uppdrag har handlat om att utveckla företag, människor och nätverk. Styrelseakademins uppdrag kretsar kring det; att analysera och förstå ägarnas och bolagens behov, att sörja för kompetensutveckling inom området och att skapa ett effektivt nätverk för att matcha efterfrågan och utbud."

2 Hur ser Styrelseakademins marknad ut i Västra Sverige?

"Vi möter många bolag som har passerat 20-30 anställda och behöver kompletterande kunskaper för att fortsätta växa. I de 43 kommuner som jag arbetar med har vi ca 2 500 bolag med fler än 20 anställda som engagerar 8 600 ledamöter. Ytterst få av dem är externa ledamöter. Allt fler behöver bli mer attraktiva mot en kapitalmarknad och de sätter stort värde på om man har en styrelse som inte bara består av den närmaste kretsen."

3 Hur tänker ägarna och vad ser de för utmaningar?

"De funderar på att ta in en mentor, skuggstyrelse eller legal styrelse och ser svårigheter i att hitta rätt. Rädslan för att ta in ”någon jag inte känner” finns ibland. Vi hjälper dem att hitta personer som oftast inte är lika dem själva och som har kompletterande kunskaper. Det gäller att matcha kompetensen med den strategiplan som bolaget har."

4 Om jag är intresserad av styrelseuppdrag, hur synliggör jag det?

"Du behöver utbilda människor i din närhet i vad du vill och kan. Gå till dina syskon och bästa vänner och berätta att du vill bidra genom styrelsearbete. Då börjar spridningseffekten. Nätverk bygger på rekommendationer och de kommer från en omgivning som vet vad man är riktigt vass på. Lägg också lite extra tid på din LinkedIn-profil och titta på den med en ägares ögon."

5 Vilka första steg kan jag ta om jag inte har några uppdrag?

"Jag uppmanar alla som jag känner att erbjuda sina tjänster till Almi Invest, Chalmers Venture, GU Venture och andra startupmiljöer. Bli mentor, hjälp till i en skuggstyrelse, i en ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening. Börja bygg ditt styrelse-CV och gå en certifierad styrelseutbildning så att omgivningen ser att du menar allvar."

6 Hur arbetar Styrelseakademin för att förmedla uppdrag?

"Vi hjälper ägare och valberedningar genom att informera om uppdrag i våra kanaler. Vi får också många konkreta frågor om kandidater, om deras erfarenheter och starka sidor. Ca 16% av Styrelseakademins medlemmar är med för att hitta duktiga personer till de styrelser de redan arbetar i, så en viss del av resursförsörjningen sker direkt i våra nätverk."

7 Vilka är dina bästa tips för att få ut mest nytta och värdeskapande arbete i styrelsen?

"För mig är ledarskapet i styrelserummet helt avgörande. Alla måste verkligen få komma till tals och känna sig accepterade, både extroverta och de som är lite mer eftertänksamma. Med bra underlag baserat på en genomtänkt rapportinstruktion och med en ordförande som ser till att det blir ett lagspel, då får man en kreativ och energigivande diskussion. Ordförandehantverket sker inte bara under sammanträdet. Samtalen och det förberedande arbetet mellan mötena är lika viktigt."

Om

Namn: Jan Lindblom

Familj: Fru, fyra barn

Intressen: Styrelsearbete, jakt och att springa i skogen

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: Verksamhetschef för Styrelseakademin Västsverige, styrelseordförande i stiftelsen Carlanderska Sjukhuset

Tidigare: Ledamot i Universeum, lekmannarevisor i Göteborg & Co och Gotevent, affärsutvecklare på Innovatum, VD på Denitrol Medical och regionansvarig för BNI m m

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.