Karl är skåningen som tog Västsverige med storm som VD för Connect Väst och nu driver koncernen Goodfellows. Han har ett stort engagemang i regionens tillväxtfrågor, både som entreprenör och styrelseledamot. Omgivningen tycker att han med ett förtroendeingivande lugn är expert på att sälja utan att sälja. Själv menar han att det finns en anledning till att man har två öron och en mun.
 

Karl leder med energi och engagemang!

1 För tre år sedan lämnade du Connect för att välja entreprenörslivet igen. Hur kom det sig?

"För mig var det en naturlig fortsättning i mitt professionella liv. Jag har varit entreprenör sedan gymnasiets UF-företagande och startade mitt första bolag, en redovisningsbyrå, strax därefter. Jag drev bolag under IT-boomen och fortsatte som VD inom börsnoterade och ägarledda bolag. Uppdraget på Connect var enormt kul och lärorikt, en blandning av nätverkande och affärer. Nätverkande handlar om att bygga långsiktiga relationer. Det är också en grundläggande komponent i ett framgångsrikt entreprenörskap."

2 Du har ett starkt intresse av styrelsearbete och är engagerad i flera bolag, organisationer och i Styrelseakademin Väst. Vad är det som attraherar dig?

"Jag gillar att arbeta i grupp, hitta bolagens vision framåt, tänka ut vägen dit och att utveckla affärer på olika sätt. Det gäller att bygga värdeskapande strukturer, starka team och långsiktiga relationer. Allt detta är ingredienser i ett bra styrelsearbete."

3 För några år sedan så fick du själv nytta av Styrelseakademins ansvarsförsäkring – varför är det så viktigt att ha en personlig försäkring?

"Under senare tid har det blivit vanligare att utkräva ansvar från styrelsen och som ledamot kan du både bli personligen skyldig att betala skadestånd och tvingas stå för höga juridiska kostnader. Du har ett ansvar även om du utträder innan tvisten blir aktuell och det är inte lätt att kontrollera att bolaget fortsatt sköter betalning av företagets ansvarsförsäkring, om det finns en sådan. Fördelen med Styrelseakademins försäkring är att den är personlig och omfattar alla dina styrelseuppdrag. Du har själv kontrollen på att du är skyddad."

4 Du trycker på att externa ledamöter i styrelsen är bästa sättet för företag att ta till sig kompetens – hur tycker du att ägarledda bolag tar vara på den möjligheten?

"Det finns en stor outnyttjad potential i att förstärka sin styrelse med extern kompetens. Man får nya ögon på saker man har brottats med historiskt och kompletterande kunskaper för att ta sig an framtida möjligheter. Danskarna är duktiga på det – de väljer in experter, projektstyr och vågar säga att ”nu arbetar du i vår styrelse i två år och fokuserar just på de här frågorna”."

5 Du har stor erfarenhet av den noterade miljön och är i dag ledamot i ett företag som hjälper andra att lista sig på First North och Spotlight. För de som är på väg mot notering – vad skall man tänka på?

"Att vara noterad innebär många fördelar, men det ställer också krav på bolaget bl a att ha ett aktivt styrelsearbete med fokus på strategi och governance. Ägarna måste tillse att styrelsen har kunskap om aktiemarknadens regelverk, antingen genom utbildning eller genom att rekrytera personer med den erfarenheten. Ett bolag som siktar på en notering bör noga tänka igenom syftet och fundera över sin equity story, dvs de argument som talar för att investerare ska köpa bolagets aktie. Det gäller att formulera den så att man attraherar rätt typ av ägarkrets."

6 Vilka är de hetaste frågorna på styrelseagendan i dina engagemang just nu?

"Just nu har vi ett starkt fokus på att säkerställa tillgången till kompetens för att klara våra tillväxtmål. Det finns också en disruptiv känsla i de bolag jag är aktiv i. Vi resonerar mycket om hur marknaden förändras och om hur vi skall utvecklas. Det finns alltid en risk i de mer traditionella bolagen att inte vara tillräckligt innovativ i sin affärsmodell."

7 Vilka är dina bästa tips för att få ut mest nytta och värdeskapande arbete i styrelsen?

"Börja med att definiera vilken roll man har i styrelsen. Formulera ett ägardirektiv som klargör förväntningarna på styrelsen och ge dem ett tydligt mandat att jobba mot. Använd sedan styrelsen till det de är bäst på – att jobba framåtriktat. Bygg en bra rapporteringsstruktur som, så uttömmande som möjligt, visar utfallet och vad som har hänt. Då minskar risken att man fastnar i det som har varit och istället får tid att arbeta med framtidsfrågorna."

Om

Namn: Karl Malmström

Familj: Fru och fem barn (inklusive bonusbarn)

Intressen: Entreprenörskap, styrelsearbete, träning, golf och att umgås med familj och vänner

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: VD och delägare i Goodfellows, ordförande i Frontdesk Nordic, Wonderbrand och F Dvision Group, vice ordförande i Styrelseakadmin Västsverige och ledamot i InWest Corporate Finance, ledamot i valberedningen i UF Göteborg

Tidigare: Senast VD för Connect Sverige Region Väst och tidigare CFO, CMO och VD i allt från små riskkapitalfinansierade bolag till börsbolag, erfarenhet från flera styrelseuppdrag i ägarstyrda bolag

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.