Charlotte Ljunggren har under många år befunnit sig i händelsernas centrum i utvecklingen av Västsverige som logistikhub och turistdestination. Som Flygplatsdirektör på Landvetter bytte hon hav mot himmel och har nu växlat upp till nationell nivå med det övergripande ansvaret för Swedavias kommersiella affärer. Hon lever efter devisen ”bygg inte dig själv, bygg ditt team”, något hon tillämpar både i styrelse- och ledningssammanhang.
 

Lottie sätter tillit i första rummet!

1 Du har sedan 2018 uppdraget som styrelseordförande för Västsvenska Handelskammaren. Hur upplever du det?

"Att få vara med och påverka och utveckla Västsverige är ett mycket givande och ärofyllt uppdrag . Det är en stor styrelse, 20 ledamöter, med fantastisk bredd vad det gäller kompetens och branschkunnande. Vi skall vara till gagn för medlemmarnas olika intressen och utifrån regionens bästa tydligt paketera vilka frågor som vi skall driva. Att leda styrelsearbetet ger energi och en känsla av att kunna hjälpa och stötta i viktiga frågor för Västsveriges näringsliv."

2 Förra året lämnade du rollen som flygplatsdirektör på Landvetter för att ta uppdraget som Direktör Marknad och kommersiell utveckling, fortsatt i koncernledningen på Swedavia. Hur känns det nya perspektivet?

"Jag gillar utveckling, vilket jag vet att många upplever att vi har haft under de sju år som jag jobbade på Landvetter. Mitt nya uppdrag, att arbeta med kommersiell utveckling och att hela Sverige skall leva, ger ett större perspektiv. Dels hur regionerna kompletterar varandra men också hur viktigt det är att hela Sverige samarbetar. Vi är ett stort land med få invånare i utkanten av norra Europa där flyget har en viktig samhällsfunktion som möjliggör för människor att mötas."

3 Vilka är de hetaste frågorna på styrelseagendan just nu?

"Det är rätt hett överlag. Vi följer marknadsutvecklingen och förbereder oss för den avmattning i konjunkturen som redan har startat, bevakar hur diskussionerna mellan USA och Kina utvecklas och hur Brexit kommer att påverka t ex resande och investeringar. Vad som påverkar är naturligtvis den oro som finns i världen just nu kopplad till konflikten mellan USA och Iran och det högaktuella Coronaviruset. Självklart talar vi också om hur den svaga kronan påverkar företagen och Sverige. Arbetet med hållbarhet och klimatsmart omställning är naturligtvis aktuellt i alla mina sammanhang. En viktig fråga är också hur vi genom digitalisering kan effektivisera verksamheten och när vi ska möta våra kunder online och onlive."

4 Hur ser du på styrelsens uppgift och hur man etablerar ett värdeskapande arbete?

"Styrelsens arbete syftar primärt till att lägga en stabil grund för bolagets utveckling, säkerställa långsiktig överlevnad och avkastning till ägare. Då måste man ha väl insatta ledamöter som utifrån kunskap om aktuell bransch har fokus på omvärlden, både strategiskt och visionärt. Bolaget måste ha en riktigt bra ledning med en drivande och kommunikativ VD som arbetar strukturerat framåt. Att åstadkomma det är styrelsens viktigaste uppgift. Om man sedan lyckas etablera ett coachande arbete där styrelse och VD arbetar som ett team - då kan man skapa stora värden."

5 Har du några tips till andra ordföranden?

"Etablera en bra dialog med VD: som ordförande är man VDns chef och skall coacha och stötta personen, även under styrelsemötet. Håll tiden: det är viktigt att man driver mötet så att alla punkter får rätt mängd tid och att man visar respekt för deltagarnas kalendrar. Utgå från en välbalanserad agenda: man skall självklart hantera all formalia men ansträng dig extra för att skapa tillräckligt utrymme för de framåtriktade frågorna."

6 När du får frågor om ledarskap så återkommer du ofta till ordet ”tillit”. Vilken betydelse har det i styrelsesammanhanget?

"Tillitsfrågan är superviktig! Vi måste kunna lita på att alla i styrelsen har bolagets bästa för ögonen. Styrelsen måste också kunna känna full tillit till VD. Vår uppgift är att långsiktigt säkerställa bolagets överlevnad, finansiering, investeringar och successionsplaner. Men det är VD och ledning som gör jobbet – och litar vi på dem varken behöver vi eller skall vi ge oss in i detaljerna."

Om

Namn: Charlotte "Lottie" Ljunggren

Familj: Min man Sveppe och våra barn Felix som läser till sjuksköterska och Hilda som läser till sjökapten

Intressen: Styrelsearbete är utvecklande och att ha balans i livet, vilket jag får genom att träna skivstång & spinning pass på Friskis & Svettis och att umgås och resa med familj och vänner.

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: Director of Marketing and Commercial Business Development, Swedavia AB, Styrelseordförande Västsvenska Handelskammaren, Styrelseledamot i Svenska Mässan stiftelse, GRI Gothenburg Research Institute och Thomas Concrete Group AB

Tidigare: Styrelseledamot och ordförande i Börssällskapet i Göteborg, ett flertal styrelseengagemang och ledaruppdrag inom service, logistik och transportbranschen såsom rederi och flygplats liksom hotell och kommersiella bolag.

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.