Mattias gillar det långsiktiga nötandet, oavsett om det gäller att driva bolag eller cykla långlopp. Han blev inte gymnasielärare som sin pappa utan en av näringslivets förändringsledare som rådger ägarledda företag och riskkapitalbranschen i frågor om organisation och försörjning av ledare och styrelseledamöter.
 

Mattias försörjer styrelser med kompetens!

1 Holm Henning Partners är lite av en doldis på marknaden, men har ett starkt track-record inom executive search. Hur ser er verksamhet ut idag?

"Vi är ca 50 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten är uppdelad på ett bolag inriktat på executive search d v s rekrytering av styrelse och ledning, ett bolag som arbetar med rekrytering av ingenjörer och ett interimistiskt bolag där vi hyr ut förändringsledare. Vår tillväxt har legat på 20-30% per år."

2 Vilka är era uppdragsgivare?

"Vi är rådgivare inom humankapital till bolag och människor i förändring. Våra uppdrag kommer dels från ägarledda bolag, dels från private equity bolag. Ofta börjar ett partnerskap med att vi bistår vid tillsättningen av en ledningsfunktion. Sedan växer samarbetet för att också införliva ägarfrågor; Hur ser ägaragendan och ägardirektivet ut? Hur ser styrelsen ut? Vi får agera som en fiktiv valberedning, eftersom den funktionen sällan finns i den onoterade miljön."

3 Hur fungerar en styrelserekrytering när man använder professionell hjälp?

"Med utgångspunkt från ägardirektivet, profilen hos den befintliga styrelsen och bolagets strategi så bygger vi en kravprofil som beskriver vilken kompetens och vilka erfarenheter som vi letar efter. Vi gör en kartläggning av marknaden, tar kontakt och träffar intressanta kandidater. Urvalet presenteras för uppdragsgivaren där vi tillsammans väljer ut vilka vi skall utvärdera vidare genom bakgrundskontroller och avstämning med referenser."

4 Vad ser ni för framträdande karaktäristika hos personer som är eftersökta idag?

"Erfarenhet av digitalisering är hett - och här gäller det att förstå vad ett sådant brett begrepp innebär för uppdragsgivaren. Erfarenhet av förändringsledning genom människor efterfrågas och det är ett branschöverskridande behov. Kompetens inom supply chain är eftertraktat med tanke på att i synnerhet handelsverksamheter måste tänka nytt och tänka om. Efterfrågan på personer som har en operationell närvaro i den tidsålder vi lever i är stor. De bästa kandidaterna är de som kan blanda projekt av operationell karaktär med styrelsearbete. Man måste fortsatt ha en genomförandekraft i sig."

5 Hur gör man sig till en attraktiv kandidat, har du några konkreta tips?

"Du behöver positionera dig som en strategisk kunskapsledare inom något område. Gör en analys av de branscher du har erfarenhet av och forma ett framtidsscenario som du själv tror på. Fundera på hur du i en styrelse kan jacka in och bidra i den förändring som krävs. Visa att du har förmågan och möjligheten att vara tillgänglig för uppdragsgivaren. Ett styrelseuppdrag i dag handlar inte om 4-5 möten per år utan att kontinuerligt vara delaktig i den strategiska dialogen."

6 Vilka frågor skall jag ställa till mig själv för att förbereda mig inför styrelserollen?

"Alla förstår att man inte arbetar i en styrelse för sin egen skull, men det skadar inte att fundera på varför du skall göra det. Har du en ärlig vilja att dela med dig? Vill du att andra ska få möjlighet att kapitalisera på din kunskap och dina erfarenheter, och vilka är de i så fall? För att vara en tillgång över tid så måste du alltid ställa dig frågan; Hur säkerställer jag att jag håller mig ajour i ett samhälle som alltid är i förändring?"

Om

Namn: Mattias Grönberg

Familj: Fru, en dotter och en son

Intressen: Utöver familjen så ägnar Mattias fritiden åt idrott i många former och för egen del gärna långlopp på cykel eller längdskidor.

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: Partner på Holm Henning & Partners och adjungerad i flera styrelsesammanhang

Tidigare: Uppvuxen i Länghem, söder om Borås, i stort sett klar gymnasielärare men styrde om till Handelshögskolan i Göteborg. Har arbetat bl a inom bank och på Proffice i olika roller.

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.