Sofia Appelgren har under 13 år byggt upp företagsgruppen Mitt Liv. Hon är utsedd av Times Magazine till en ”New Generation Leaders”. Nu växlar Mitt Liv upp med en specialanpassad styrelseutbildning som fokuserar på de frågor som ingen längre kan blunda för.  
 

Sofia sätter mångfald på agendan!

1 Mångfald och inkludering är heta frågor på styrelseagendan - varför då?

"Jag har arbetat med de här frågorna under lång tid och har sett ett stort skifte under de senaste åren. Medvetenheten, inte minst hos politiker, banker och investerare, har blivit mycket större och nu ställer de äntligen tydliga krav, bl a på mångfalden i styrelsen och i sin tur på att företagen har en plan för social hållbarhet. De som inte arbetar konkret med de här frågorna idag kommer att ha allt svårare att attrahera kunder, medarbetare och kapital."

2 Vad driver utvecklingen?

"Det är kopplat till de stora krafter vi har omkring oss: demografiska förändringar, arbetskraftsutveckling, miljö- och  hållbarhetsfrågor i stort, digitaliseringen och globaliseringen. Men också till hur vi värderar och möter vår omvärld som företag. Världen förändras allt snabbare och alltfler inser att vi kan inte göra som vi alltid gjort - då får vi samma resultat. De företag som är med på det är också redo för att aktivt och strategiskt arbeta med mångfald och inkluderingsfrågorna och öka kunskapen om hur, vad och varför det är så viktigt!"

3 Mitt Liv-gruppen är en privat organisation utan offentlig finansiering – hur har ni byggt upp er verksamhet?

"På Mitt Liv är vi övertygade om att inkludering handlar om att mötas halvvägs. Verksamhetens idé är att koppla ihop internationell talang med arbetsmarknaden och utbilda arbetsgivare i mångfald och inkludering. Genom Mitt Livs Chans, som är ett adept- och mentorprogram, sänker vi trösklar både för de som vill in på arbetsmarknaden och mottagarna som aktivt behöver och vill jobba med frågorna om hur vi bäst tar tillvara på all kompetens i Sverige. Parallellt arbetar vi med strategisk rådgivning, föreläsningar och utbildningar och har flera av Sveriges största företag på kundlistan. 2016 startade vi stiftelsen Mitt Livs Val i syfte att sänka trösklar för nyanlända ungdomar till vidare studier. Här blir studenter från universitet och högskolor mentorer och förebilder."

4 Aktiebolaget är ett socialt företag och har benämningen (svb) - vad innebär det?

"Ett socialt företag ser sin affär som ett medel för att skapa samhällsnytta. Vi fungerar i stort sett som ett vanligt AB men med den stora skillnaden att vi inte delar ut någonting till ägarna - (svb) står för "särskild vinstutdelningsbegräsning". Valet av bolagsform är väl genomtänkt. Den begränsande utdelningsrätten gör att företaget har samma trovärdighet som en ideell förening eller näringsidkande stiftelse. Men till skillnad från de senare är aktiebolagsformen mycket reglerad och har offentlig redovisning. Detta är viktigt för oss eftersom vi vill erbjuda våra ägare, partners och allmänhet full insyn och transparens."

5 Ni är den verksamhet som har arbetat längst inom området i Sverige - vad har varit framgångsreceptet?

"För att kunna driva en sådan här verksamhet oberoende av offentliga medel så måste man naturligtvis göra det på ett affärsmässigt sätt. Det gör oss unika och långsiktiga. Vi är övertygade om att om vi använder företagandets mekanismer på rätt sätt, så är det också det mest långsiktiga sättet att bygga ett hållbart arbete. Som alla företag så är vi ständigt på tå inför marknadens behov och måste alltid vara de bästa på allt vi gör om vi ska vara relevanta att samarbeta med i frågorna vi brinner för."

6 Bakom Mitt Liv AB (svb) finns ett stort engagemang från några av näringslivets mäktigaste familjer - hur har det påverkat verksamheten?

"Våra ägare har, utöver ett stort engagemang, starka nätverk och omfattande erfarenhet vilket har hjälp oss att få genomslag och göra verklig nytta i samhället. Att ha med dem innebär att Mitt Liv sköts professionellt, uppifrån och ned. De gör ett stort jobb varje år via valberedningen för att bygga en riktigt stark styrelse som möter våra behov av att hela tiden utvecklas, hantera utmaningar men också fånga möjligheterna."

7 Ni arbetar med många svenska bolagsstyrelser och deras sociala hållbarhetsarbete - vad är deras utmaningar?

"Dagens och morgondagens styrelse behöver kunskap om hur man leder, driver och förvaltar ett socialt hållbarhetsarbete. De vill bli uppdaterade på  lagstiftning, omvärldsbevakning och trender för att kunna ställa rätt krav och rätt frågor till sina koncernledningar. Organisationen måste också få rimliga förutsättningar. Precis som inom allt förändringsarbete måste man definiera mål, avsätta budget och se till att täppa till eventuella kunskapsgap. Enligt en färsk studie från Västsvenska Handelskammaren så saknar 82% av företagen en strategi för hur man ska arbeta med mångfald. Så vi har mycket att ta tag i!"

8 Vilka är dina bästa tips för att få ut mest nytta och värdeskapande arbete i styrelsen?

"Grunden ligger i tydliga förväntningar på styrelsens arbete och tydliga roller tycker jag. Alla i styrelsen behöver vara medvetna om vad var och en bidra ska med och visa ett stort engagemang. Man skall vara påläst och verkligen förstå organisationen och verksamhetens behov, utmaningar och möjligheter. Det är viktigt att styrelsen består av en mix av kompetenser och perspektiv för att kunna möta omvärlden och vara relevant för verksamhetens utveckling och strategi framåt."

9 Hur ser du på rollfördelningen i styrelsen?

"Styrelseordförande har en viktig uppgift i att skapa rätt förutsättningar för alla att ta plats i styrelserummet och för ett inkluderande mötesklimat. Ordförande kan också göra stor skillnad genom beredningen av mötena så att det blir en strategisk höjd i samtalen. Det gäller att man drar nytta av gruppens kompetenser och att ledamöterna mellan mötena hämtar den kunskap som behövs för att kunna fatta kloka beslut. Jag tycker också att ledamöterna själva kan involveras i att bereda punkter på agendan och tillsammans med organisationen lägga fram förslag och idéer. Det är ett verktyg för att skapa djupare förståelse för kulturen, den kompetens som finns och för att öka engagemanget genom dialog och samarbeten."

10 Ni använder Hippoly i Mitt Liv-gruppen. Vilka är de största fördelarna?

"Tack vare Hippoly sparar vi otroligt mycket tid i allt styrelsearbete. Det är nästan svårt att föreställa sig hur vi tidigare använde många olika plattformar med olika syften och att protokoll och avtal signerades manuellt. Det är inte bara en tidsbesparare - det blir så mycket roligare när man slipper alla onödiga praktiska frågor och istället kan fokusera på allt det relevanta."

Om

Namn: Sofia Appelgren

Familj: Barnen Alice och Viggo, särbo Johan och hunden Messi

Intressen: Tränar kampsporter, Sport, Djur, Natur, Resa

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: Grundare och styrelseledamot Mitt Liv AB (svb) och Mitt Livs Insamlingsstiftelse, Styrelseledamot Göteborgs högre Samskola

Tidigare: Grundare Wild'n Fresh, Styrelseledamot Frölunda Hockey Club

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.