Sophie Persson har mångårig erfarenhet som företagsledare och är sedan 10 år professionell styrelseledamot och styrelseutbildare. Hon älskar tillväxt och utveckling, oavsett om det är i träningen av högpresterande team, i de bolag som hon är engagerad i eller i det egna växthuset.
 

Sophie gillar agila och modiga styrelser!

1 Du driver konsultbolaget Agent A, skriver böcker och har styrelseuppdrag både i noterade och onoterade bolag. Vad tar mest tid?

"På pappret tar ett uppdrag i ett noterat bolag mest tid, det är mer byråkrati t ex kopplat till noteringsavtalet. Vad som i praktiken tar mest tid beror på i vilken situation respektive bolag befinner sig i. Förr eller senare måste man, i alla bolag, vara beredd på att lägga mycket extra tid på planerade eller oförutsedda aktiviteter. Det kan t ex handla om förvärv, refinansiering eller ett generationsskifte."

2 Hur lyckas du hantera din tillgänglighet under sådana förutsättningar?

"Att hantera extraordinära situationer är en styrelsearbetares vardag, Jag kan inte säga att "tyvärr - min kalender är full" när det händer något, då är det bara att göra allt som krävs för att stötta bolaget. Men min beredskap går att förebygga i viss mån. Det gäller att ta ett rimligt antal uppdrag och göra en bedömning av vad bolagen står inför de närmaste åren. Jag är t ex inte ordförande i mer än tre bolag samtidigt, eftersom den rollen kräver extra mycket engagemang."

3 Du har arbetat som VD- och koncernchef - hur har det påverkat dig som styrelseproffs?

"Jag drar stor nytta av den erfarenheten. En VD kan uppfatta styrelsen som en konkurrensfördel, men också som en hämsko. Ofta beror det på hur väl den strategiska planen är förankrad hos ägare, styrelse och ledning och hur bra man är på att kommunicera. Man kan inte samarbeta bra om man inte pratar med varandra."

4 När tycker du att styrelsearbetet fungerar riktigt bra?

"Det är när vi i styrelsen är vältränade på bolagets strategiska agenda och på att jobba ihop. Vi har ordning och reda på rutiner, formalia och nyckeldokument. Vi informerar oss, har ett kontinuerligt engagemang och bidrar med de bästa förutsättningarna för bolaget, VD och ledningen."

5 Vilka är de hetaste frågorna på styrelseagendan just nu?

"Frågan "har vi en annalkande lågkonjunktur eller inte och vad kommer den i så fall att betyda” är aktuell. Jag hoppas att de flesta diskuterar hur man kan möjlighetsoptimera i en recession, t ex med hjälp av digital transformation, istället för den traditionella tendensen att svångremma, osthyvla och hårdbanta."

6 Vilka är dina tre bästa tips för att få ut mest nytta och värdeskapande arbete i styrelsen?

"Se till att du har en tydlig plan och målbild tillsammans med styrelse och ledning som beskriver vad vi är här för att göra, annars saknar man riktning och är ju då i praktiken redan vilse. Arbeta situationsanpassat, var ambitiös men var medveten om att den situation du är i nuläget sätter förutsättningar för vad som är möjligt att göra i morgon. Säg vad du tycker! Undvik grupptänkande och homogena analyser som inte driver oss framåt. I det fostras ett lågt självförtroende och ett för litet mod hos den enskilde ledamoten."

Om

Namn: Sophie Persson

Familj: Man, två döttrar och en Bichon Bolognese

Intressen: Spelar tennis, gillar att vara i skogen och har en faiblesse för att då servera middagar tillagade på stekhäll, hängiven trädgårdsodlare, är i princip självförsörjande på grönsaker under skördesäsong.

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: Ordförande i Serstech AB och Unjo AB, ledamot i Dikeshäxan AB, Solkärnan AB, Nitator Stainless Steel AB och Aspekta AB.

Tidigare: Är uppvuxen i en företagarfamilj, operativ bakgrund både i Sverige och internationellt, bl a som koncernchef för BTJ Group. Har haft ett flertal styrelseengagemang inom tillverkande industri, it-tjänster, konsulttjänster och finansiella tjänster.

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.