Ta bättre beslut med snabba undersökningar

Hur får man samtliga ledamöter att känna delaktighet och högt engagemang även mellan mötena? Hur drar man nytta av styrelsens samlade kompetens när frågor uppstår längs med vägen? Hur ser man till att alla får sin röst hörd?

Med Hippolys funktion för snabba undersökningar kan du interagera med ditt team genom att ställa frågor med mer eller mindre strukturerade svar. Vår funktion för frågvisa är lika lättanvänd som flexibel. Frågan ställs som ett inlägg och du definierar själv hur snabbt du vill ha respons. Du kan ge kollegorna möjlighet att ange ett eller flera fördefinierade svar och även fylla på med egna svarsalternativ i den mån du tycker det är lämpligt. Du kan t o m få hjälp att skapa svarsalternativ via vår inbyggda funktion för generativ AI.

Funktionen är tillgänglig för alla i teamet. Den passar för korta undersökningar, snabb feedback eller för att ta tempen i gruppen både inför, under och efter mötena. Resultatet presenteras som ett inlägg och är tillgänglig för ditt team i realtid.

Hippolys funktion för enkla undersökningar ger gruppen demokratiska superkrafter och hjälper er att:

  1. Ta bättre underbyggda beslut: Genom att samla in åsikter och röster från styrelsemedlemmarna kan ni snabbt få en överblick över vilka alternativ som har mest stöd och fatta beslut på ett mer informerat sätt.
  2. Få snabbare återkoppling: samla in svar på nolltid för att agera på frågor eller beslut som behöver tas snabbt.
  3. Förbättra beslutsunderlaget: använd styrelsens kompetens och erfarenhet för att få fler insikter och förslag genom att låta ledamöterna lägga till kompletterande svarsalternativ.
  4. Öka delaktigheten och transparensen: genom att ställa frågor och dela resultatet i realtid tar ni hänsyn till allas åsikter och uppmuntrar en demokratisk process inom styrelsen.
  5. Öka engagemanget: aktivera styrelsen genom att fråga efter deras åsikt: inför, under och efter mötena.
  6. Förbättra dokumentationen: per automatik skapas en dokumenterad historik av tidigare frågor och resultat. Detta gör det enklare att spåra och referera till tidigare beslut och underlättar uppföljningen.

Att ställa frågor, göra en snabb undersökning eller be om feedback är ett av de mest effektiva sätten av förbättra kommunikationen och samarbetet i styrelsen. Kika på den här filmen för att se hur enkelt man lägger upp en snabb undersökning i Hippoly!