Mats Alm är VD för noteringsaktuella Luxbright AB och är inne på sin andra vända som ledamot i Alingsås HK. Som styrelseaktiv varvar han frågor kring röntgen och finansiella marknader med handboll och integration. Han ser att vi fungerar på ungefär samma sätt oavsett sammanhang - vi har behov av ordning och reda!
 

Mats är ett stort fan av enkelhet!

1 Du har ägnat nästan hela ditt arbetsliv till bolag inom röntgen – hur kommer det sig?

"Det blev bara så, det är en rolig bransch. I mitten av nittiotalet började jag på Unfors, ett litet bolag som arbetar med testinstrument för medicinsk röntgen. Bolaget utvecklades från några få anställda till en internationell verksamhet med 160 medarbetare. För fem år sedan blev bolaget uppköpt av Fluke, ett stort amerikanskt bolag. Jag arbetade i verksamheten i nästan 24 år, de tre sista åren som VD. Sedan två år är jag VD på Luxbright AB, tillbaka i ett mindre bolag på tillväxtresa. Vi utvecklar röntgenrör baserade på en helt ny teknik som kallas fältemission."

2 Ni förbereder er för en börsintroduktion – hur tror du att styrelsearbetet kommer att påverkas när ni är noterade?

"Vi har lämnat in en första draft till Finansinspektionen med ambitionen att vara klara innan årsskiftet. Jag kan ana vad som väntar när vi får fler ägare och kommer in i en kvartalsekonomi. Det kommer att bli mer arbete kring formalia och ett nytt tempo i rapporteringen. Det gäller nog att inte tappa fokus på verksamheten. Den noterade miljön ger en stor fördel just kopplat till information och sekretess. Nu kommer alla få samma information. Ingen ägare kommer att veta mer eller mindre."

3 Vad har noteringsprocessen inneburit för dig som VD?

"Jag har alltid arbetat produktnära och med kommunikation mot en marknad som kan röntgen. Nu innebär mitt ansvar att också positionera oss gentemot den finansiella marknaden. Det ställer krav på bra "storytelling", så att analytikerna fattar vad grejen är och vilken resa vi skall göra. Den kommunikativa förmågan är viktig. Som entreprenör så brinner du för lösningen, men kanske inte alltid förstår hur verksamheten attraherar en investerarmarknad.  "

4 Styrelsen i Luxbright använder Hippoly sedan en tid – vilka är de stora fördelarna?

"Vi har hanterat tre private placements sedan jag började som VD och sett hur mycket information och administration som vi hanterar i styrelsen. Mot den bakgrunden bestämde vi oss för att börja arbeta i en styrelseportal. Det är en säkerhet för mig som VD att veta att styrelsen har tillgång till all information. Vi har också haft stor användning av Hippoly i noteringsprocessen för att få ordning på alla dokument. Styrelsen är i slutändan ansvarig för informationen till marknaden och där skapar en styrelseportal en större trygghet."

5 Du är engagerad i Alingsås Handbollsklubb, en av stadens stoltheter. Hur tycker du att styrelsearbetet fungerar?

"Jag tycker att det fungerar bra. Vi har en huvudstyrelse och ett antal sektioner, en klubbchef och många frivilliga som lägger mycket tid för att få föreningen att fungera. I Alingsås HK har vi både elit- och ungdomsverksamhet. Vi driver CSR-projekt och integrationsprojekt utifrån devisen ”alla ska med”. Vi fångar upp människor som vill ha gemenskap och betyda något för någon. Du behöver inte ens spela handboll för att engagera dig. Inte desto mindre är vi en elitklubb som omsätter 18 MSEK. Då blir det affärsdrivande. Då måste man ha ett fungerande styrelsearbete."

6 Om du jämför styrelsearbetet i en förening med det i ett aktiebolag, vad är det för skillnader?

"En verksamhet som baseras på ideella insatser ger en annan dimension till styrelsearbetet. Man bygger visionen på ett annorlunda sätt än i ett bolag och lägger mycket tid på att definiera och förankra värdegrunden. Vi som föreningsledamöter är nog mer publika och exponerade mot t ex de aktiva, föräldrar och tränare."

7 Och vad är likheterna?

"Mekaniken kring styrelsearbetet är densamma med agendor, möten, protokoll och underlag. Både bolag och föreningar drivs av människor och vi fungerar på ungefär på samma sätt oavsett sammanhang. Vi har behov av ordning och reda, att få inbjudningar i kalendern och lätt kunna få tag på mötesunderlagen."

8 Ni använder Hippoly i Alingsås HK också. Vad har varit framgångsfaktorerna så här långt?

"Jag är ett stort fan av enkelhet och det krävs i ännu högre grad i en förening. Tidigare arbetssätt i klubben har, som för många andra, varit olika e-postsystem och individuella arkiveringslösningar. På senare tid har en delad Dropbox använts. Det ger inte den överblick vi behöver och inte heller lika förutsättningar eftersom alla inte har samma datorvana. I en föreningsstyrelse har faktiskt inte alla dagligdags tillgång till en dator. Men alla har en Smartphone – så styrelseportalen måste finnas där. Och det skall vara enkelt att göra rätt!"

9 Drivs behovet av något som är specifikt för en föreningsstyrelse?

"I en förening så byter man  styrelsemedlemmar oftare än i ett aktiebolag. När man kommer in ny så är det väldigt svårt att läsa in sig på material som är utspritt. Därför är ett strukturerat arbete i en styrelseportal en väldigt bra investering för kommande ledamöter – att nästa generation lätt kan läsa in sig på det som varit."

10 Vilka är dina bästa tips för att få ut mest nytta och värdeskapande arbete i styrelsen?

"Se till att varje styrelseledamot får förutsättningar att förstå bolagets eller föreningens förutsättningar. Förvänta dig inte att de vet det du vet. Att utbilda styrelsen och löpande hålla dem uppdaterade är väl investerad tid. Då blir de mer pålästa inför mötena och kan fokusera på de framåtriktade frågorna. Fundera på mötesfrekvensen. I de flesta fall är det bättre med fler möten som kan vara kortare än få långa möten där man skall klara av för mycket."

Om

Namn: Mats Alm

Familj: Fru och tre döttrar

Intressen: Handboll och att umgås med familjen, gärna i sommarstugan i Torslanda.

Kontakt:

Bolagsengagemang

Nuvarande: VD för Luxbright AB, Styrelseledamot i Texray AB och i Alingsås Handbollsklubb.

Tidigare: VD för Unfors Raysafe, Styrelseordförande i SenCere Medical AB, Sponsoransvarig Alingsås HK

Prova Hippoly

« Tillbaka till alla inlägg


Om Hippolys blogg

Antalet styrelser ökar i Sverige. Fler bolag än någonsin hämtar finansiering från externa aktörer, noterar sig eller genomför ägarspridning till nyckelpersoner. Därför ökar behovet av en professionell och aktiv styrelse. Styrelsearbete har kanske aldrig varit viktigare än nu och vi behöver allt fler personer som är beredda att ta ansvar för och leda våra företag.

Jag heter Ola Gravenfors, är grundare av Hippoly och driver vår blogg med syfte att skapa intresse för bolagsstyrning och styrelsearbete. Om du följer med på min intervjuresa så kommer du att få ta del av tips och erfarenheter från de personer som verkligen tar ansvar och gör jobbet. Är det någon VD, styrelseordförande eller ledamot som du vill att jag skall intervjua? Jag tar tacksamt emot tips på ola.gravenfors@hippoly.com.