Hippoly Support Center

Här hittar du svar på dina frågor om tjänsten

Kom igång med Hippoly
Guide med allt du behöver
veta för att komma igång

Profil och inställningar
Hur du ställer in Hippoly
utifrån dina preferenser

Kommunikation och samarbete
Allt du behöver veta om hur
du delar information med andra.

Möten
Bjud in, dela underlag
och signera protokoll

Filer och dokument
Allt du behöver veta om
fildelning och struktur

Appar och Integrationer
Här hittar du vilka appar och
integrationer vi har i Hippoly

Vanliga frågor

Behöver du komma i kontakt med oss?

Chatta med oss direkt i appen eller skicka oss ett mejl på feedback@hippoly.com