Behörighet och Roller

Den som initialt aktiverar samarbetsytan blir automatiskt Ägare. De personer som bjuds in blir automatiskt Användare. Ägaren kan överföra sin behörighet till en annan användare och kan göra andra användare till Administratörer.

En medlem kan ha en av tre olika behörigheter;

 • Användare: Har inga rättigheter till menyn Inställningar och kan inte bjuda in några medlemmar till arbetsytan
 • Administratör: Har rättighet till menyn Inställningar och kan bjuda in medlemmar till arbetsytan. Administratören kan också ändra andra Användares behörigheter.
 • Ägare: Har utöver Administratörsrättigheten också rätt att avregistrera arbetsytan från Hippoly.

Alla Användare kan:

 • skapa, ändra och radera egna inlägg
 • starta och radera egna chattar
 • lägga till och radera egna filer
 • skapa, ändra och radera egna möten
 • se och reagera på alla inlägg
 • se alla filer
 • se alla möten

Administratörer kan också:

 • Lägga till och administrera appar
 • Lägga till och administrera medlemmar
 • Administrera arbetsytor
 • Radera alla inlägg
 • Ändra och radera alla möten

Ägare kan också:

 • Uppgradera eller nedgradera abonnemanget på Hippoly
 • Hantera fakturor och betalningar
 • Radera arbetsytor
 
Objekt Behörighet Användare Administratör Ägare
Inlägg Lägga till Ja Ja Ja
Se Allas Allas Allas
Ändra Egna Egna Egna
Radera Egna Allas Allas
Chatt Lägga till Ja Ja Ja
Se Egna Egna Egna
Ändra Egna Egna Egna
Radera Egna Egna Egna
Filer Lägga till Ja Ja Ja
Se Allas Allas Allas
Radera Egna Allas Allas
Möten Lägga till Ja Ja Ja
Se Egna Allas Allas
Ändra Egna Allas Allas
Radera Egna Allas Allas
Arbetsytor Administrera Nej Ja Ja
Radera Nej Nej Ja
Appar Lägga till Nej Ja Ja
Se Ja Ja Ja
Ändra Nej Ja Ja
Radera Nej Ja Ja

 

Ändra behörighet

Inställningar för en medlems behörighet görs under Inställningar i vänstermenyn och under Medlemmar. Klicka på personen och gör val utifrån de roller som anges. När rollen Ägare förs över från en medlem till en annan får alla medlemmar ett mejl som bekräftar förändringen och kan vända sig till Hippoly Support om det har skett ett misstag.