Mappar

I Hippoly kan du skapa egna mappstrukturer. Du kan också dra och släppa (om du har en webbläsare som stödjer detta) existerande mappar som du har på din dator, eller använda den färdiga mallen för mappstruktur som finns inbyggd i tjänsten.

Vem kan använda denna funktion?
Roll: Ägare, Admin och Användare
Prisplan: Free, Grow och Pro

Skapa mapp

För att skapa ordning och reda bland företagets dokument kan du skapa mappar under menyval Filer. Du kan även föra över en redan existerande mappstruktur inklusive innehåll t ex från Dropbox. Dra-och-släpp!

Skapa din struktur

Du kan själv välja vilken struktur du önskar. Du kan skapa upp din bolagspärm.

Du kan även skapa samma struktur du redan har på din dator. Du drar hela den mappen du vill flytta och släpper den under filer så som visas nedan.

Mapp vid skapat möte

Det skapas automatiskt upp en mapp för varje möte som du lägger till i Hippoly. Mappen heter samma som mötet. Här samlas alla dokument som laddas upp till mötet. Du laddar upp mötesdokumentationen direkt i mötet eller via mappen.

Byta namn på mapp

För att byta namn på en mapp går du till Filer i vänstermenyn. Klicka sedan på de tre lodräta prickarna längst ut till höger på den mapp som du vill byta namn på och välj Ändra namn i menyn.

Ladda upp fil till mapp

Filer laddar du upp under menyval Filer i dina Mappar eller direkt i Mötesbokningen. För att snabbt komma åt dina dokument kan du använda dig av genvägar där du hittar senast uppladdade filer, filer kopplade tillmöten eller inlägg. Du kan också fritextsöka.