« Tillbaka till support

Håll ordning på uppgifter och att-göra

Håll ordning på vad ni har bestämt, vad som skall göras och vad som är gjort med hjälp av uppgifter! Här kan ni enkelt bygga styrelsens aktivitetsplan och dela framdriften med hela teamet. Ni kan hela tiden följa vilka uppgifter som är utestående och vilka som är färdigställda. De ansvariga får en påminnelse när förfallodatumet närmar sig.

På denna sida hittar du: 

  1. Skapa uppgifter
  2. Mina uppgifter

1. Skapa uppgift

Få full kontroll på vad ni har beslutat och att inget faller mellan stolarna med Hippolys uppgiftsfunktion. Beskriv vad ni bestämt er för att göra, när det ska vara klart och vem som är ansvarig.  Gör såhär:

1. Välj Uppgifter i vänstermenyn och klicka på Ny uppgift. Namnge uppgiften och klicka på Lägg till. Uppgiften är nu tillagd i listan och synlig för hela samarbetsytan.

2. Lägg till förfallodatum genom att klicka på uppgiften och välj kalendersymbolen – ange förfallodatum

3. Lägg till vem som är ansvarig för uppgiften genom att klicka på personsymbolen och välj vem i teamet som ska tilldelas uppgiften.

4. Lägg till en beskrivning av uppgiften genom att klicka på högerpilen och öppna uppgiften.

5. Är uppgiften slutförd? Klicka på cirkeln till vänster om uppgiften för att klarmarkera. 

 

2. Mina uppgifter

Få en överblick och administrera de uppgifter som blivit tilldelade dig genom Mina uppgifter.

Öppna upp Mina uppgifter genom att klicka på cirkeln med bocken uppe i höger hörn.

Här samlas alla dina uppgifter från samtliga samarbetsytor som du är medlem i och du har möjlighet att skapa Privata uppgifter.

Privata uppgifter är uppgifter som enbart är synliga för dig markeras med ”PRIVAT”