« Tillbaka till support

Lägg upp filer och skapa mappar

I Hippoly kan du skapa egna mappstrukturer eller använda dig av den färdiga mall för mappstruktur som finns inbyggd i tjänsten. I denna guide kan du läsa om hur du strukturerar upp filer och mappar samt vad du kan göra med de filer som laddats upp.

På denna sida hittar du

 1. Skapa mappstruktur & ladda upp filer
 2. Vad kan jag göra med en uppladdad fil?
 3. Lagring och storleksbegränsning av enskilda filer

 

1. Skapa mappstruktur och ladda upp filer

För att skapa ordning och reda bland teamets dokument kan du skapa en mappstruktur. Detta gör du under valet Filer i vänstermenyn. Du kan välja att antingen använda den färdiga mall (endast tillgänglig i samarbetsytor för styrelser) som finns för mappstruktur eller skapa en existerande struktur som du redan har på t ex din dator genom att dra hela mappen och släppa den i Hippoly.

Du kan också klicka på knappen Ladda upp och därifrån välja den mapp eller fil(er) som du vill ladda upp till Hippoly. Du kan självklart också skapa en helt ny mappstruktur genom att klicka på knappen Skapa mapp. 

Du kan ladda upp vilka filtyper som helst till Hippoly och med den inbyggda dokumentvisaren kan bilder, PDF, Word & Powerpoint dokument förhandsgranskas utan att användaren behöver ladda ner filen till sin klient.

 

2. Vad kan jag göra med en uppladdad fil?

När du har laddat upp en fil i till Hippoly kan du självklart öppna filen genom att klicka på den. Det finns också ett antal andra funktioner att välja mellan och som du når genom att klicka på de tre lodräta prickarna till höger om filen.

I menyn som visas kan du:

 • Öppna och visa filen
 • Få information om filen samt följa vilka som har öppnat och/eller laddat ner filen genom att välja Visa info
 • Ladda ner filen till din egen klient
 • Flytta filen till en annan mapp
 • Ändra filens namn
 • Dela filen som ett inlägg. När du gör detta får du också möjligheten att skriva ett meddelande kopplat till filen. Denna funktion toppen om du te x vill uppmärksamma alla i teamet på att filen har laddats upp eller ändrats.
 • E-signera PDF-filer genom att klicka på Starta signering. Läs mer om e-signering
 • Radera filen

 

3. Lagring och storleksbegränsning på enskilda filer

Enskilda filer som laddas upp till Hippoly kan vara max 1000MB (1GB) stora. Hur mycket filer du totalt kan lagra på tjänsten beror på vilket abonnemang din organisation har. Läs om lagringsutrymme i våra olika abonnemang.

 

« Tillbaka till support