Filer och dokument

Här får du information hur du strukturerar upp filer och mappar under menyval Filer. Du kan dra-och-släppa över en befintlig mappstruktur med filer från din dator eller skapa nytt.

Vem kan använda denna funktion?
Roll: Ägare, Admin och Användare
Prisplan: Pro och till viss del Free och Grow

Dela fil

Du kan dela filer på olika sätt. Filer som delas via Inlägg görs tillgängliga för alla användare. Filer som laddas upp direkt i mötesbokningen är tillgängliga för de som är inbjudna. Ett tredje sätt är att ladda upp filen i menyval Filer.

Radera en fil

Du raderar en fil genom att klicka på de tre prickarna i högra hörnet av en fil. Välj Radera.

Här läser du mer om hur du raderar en fil från Inlägg.

Filer som ligger i mötesbokningen raderar du genom att klicka på pennan i högra hörnet och ta bort fil genom att ställa dig på de tre lodräta prickarna och välja Radera.

Söka fil

För att snabbt komma åt dina dokument kan du använda dig av genvägar som Senaste uppladdade filer, Filer kopplade till Möten eller Inlägg. Du kan också fritextsöka.

Skapa mapp

För att skapa ordning och reda bland företagets dokument kan du skapa Mappar under menyval Filer. Läs mer om mappar här.

Filhistorik

Du kan se all användaraktivitet kopplat till ett dokument, dvs vem som har laddat upp och laddat ner filen, vilka som har tittat på filen, om det skett uppdateringar etc. Du hittar informationen genom att klicka på de tre prickarna i högra hörnet och välj Visa info i menyn för ett dokument.

Lagring av filer

Du kan läsa mer om storleken på abonnemangsformernas olika lagringsutrymme här.