« Tillbaka till support

Genomför & dokumentera möte

På denna sida hittar du: 

  1. Genomför & delta i möte
  2. Dokumentera mötet & e-signera protokoll

 

1. Genomför & delta i möte

När det är dags att genomföra mötet klickar du upp det aktuella mötet & öppnar upp agendan. Använder ni Hippolys inbyggda videomötesfunktion ansluter deltagarna genom att klicka på ”Anslut till videomöte”. I agendavyn kan mötesdeltagarna enkelt följa mötets agenda och visa eventuella bifogats i agendan.

 

2. Dokumentera mötet & e-signera protokoll

När mötet är genomfört och protokollet är upprättat öppnar du upp mötet och laddar du upp filen under fliken ”Protokoll” i PDF format.

1. Klicka på Välj fil  och ladda upp protokollet. Har ni flera filer som tillhör protokollet men som ligger i separata filer kan ni ladda upp dem genom att klicka på Lägg till ytterligare filer.

2. Klicka på Starta signering och välj vilka som ska signera dokumentet. Läs vår guide om elektronisk signering här

 

Läs mer om hur ni kan samarbeta & kommunicera mellan möten